باتری پک دستگاههای کارتخوان

شرکت هیرتاش ارتباط در راستای تامین باتری دستگاههای کارتخوان (POS)اقدام به واردات و تولید برخی از مدلها نموده است که در این راستا افتخار عقد قرارداد جهت فروش محصولات باتری پک با شرکتهای ارایه خدمات بانکی و… را دارد.

Verifone

Bitel

Pax

Ingenico

Gemalto

Hypercom

Other

Castles