باتریپک هایپرکام

شرکت هیرتاش ارتباط در راستای تامین باتری دستگاههای کارتخوان (POS)اقدام به واردات و تولید برخی از مدلها نموده است که در این راستا افتخار عقد قرارداد جهت فروش باتریهای هایپرکام Hypercom را با مدلهای ذیل دارد:

 

 

 

تصویر نوع باتری ظرفیت ولتاژ مدل ردیف
باتری پک هایپرکام Li-ion

۱۸۰۰mAh

۷٫۴V ypercom 400037-001 ۱