توضیحات:

۱- در صورتی که از خرید شما بیشتر از یک هفته گذشته باشد، با پیغام “موردی یافت نشد!” روبرو خواهید شد. این به مفهوم این است که گارانتی محصول شما باطل شده است.

۲- در صورت ثبت شماره سریال در مدت مقرر، تاریخ انقضای کالای شما ۳ ماه اضافه خواهد گردید. بعنوان مثال اگر تاریخ انقضا فوریه۲۰۲۱ باشد، پس از ثبت تا آپریل ۲۰۲۱ تمدید خواهد گردید