پیام مدیرعامل

به نام خالق خلاقیت
گروه تولیدی، مهندسی و بازرگانی هیرتـــاش ارتبـــــــــاط، براساس باورهای انسانی و در راستای ارتقـــاء و اشاعه توانمندی‌های مجموعه، در سطح ملـــی و بین‌المللــــی،  افتخـار دارد، تا مرجع تصمیمات سازمانی و زیر بنایی خود را بر اساس اصول چهارده‌گانه زیر، پایه‌گذاری نماید. این اصول عبارتند از :

 • تکریم و مشتری‌مداری
 • صداقت، شفافیت و نظم
 • احترام و اعتماد
 • عدالت و برابری
 • تحقیق و توسعه
 • حاکمیت قانون و پاسخگوئی
 • شایسته‌سالاری و به کارگیری مهارت و تخصص
 • بازگرداندن و حفظ منابع ملی مالی و منابع انسانی
 • فرهنگ و استفاده از الگوهای تاریخی، فرهنگی و مذهبی
 • تعالی سازمانی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی
 • اتحاد، تعهد و وفاداری
 • عدم سوء‌استفاده از موقعیت شغلی
 • رازداری و امانت‌داری
 • احترام به خانواده

نگـــاه ما در گروه تولیــدی، مهنـــــدسی و بازرگـــانی هیرتـــاش ارتبـاط، نسبت به ارائه خدمات به مشتریان، مبتنی بر دانش روز، نوآوری و فراتر از نیاز مشتری و بر اساس درک بهتر از نیـــازهای اوست، لذا با بازنگری مستمر در نگرش‌ها و عملکردمان، بیش از پیش مصمم و متعهد هستیم تا بالاترین کیفیت در ارائه خدمات به مشتریان را، از آن خود نماییم.
ما معتقدیم، موفقیت‌مان در گــــرو موفقیت همه کسانی است که با ما همکاری می‌کنند و به نوعی در ارتباط با مجموعه هیرتـاش ارتباط هستند، از این رو، در پی ایجاد فضایی در کسب و کار هستیم، تا مشتـری، همکــار، خانـواده آنها، سرمایه‌گـذار، تـامین‌کننده و نهـادهای اجتماعی و اقتصـادی، همکـاری با مـا را یک موفقیـت و افتخـــار، تلقی نموده و علاقمنـــد به ایجــاد رابطـــه همکاری و پیوندی پایدار و مستحکم با هیرتـاش ارتباط ، باشند.
امید است، حرکت و گام‌های استوار مجموعه، که از دیروز شروع شده و امروز به اینجا رسیده و قرار است،فردا ما را به نتایج درخشان و برجسته برای خانواده هیرتاش در حوزه کسب و کار، در سطح ملی و بین المللی برساند، باعث کسب افتخارات مجموعه در سطوح بالاتر گردد و کشور عزیزمان ایران را به سوی سرآمدی در عرصه‌های گوناگون رهنمون سازد.

محمدرضافر
مدیرعامل