فرق لیتیوم پلیمر و لیتیوم یون

همه ما میدانیم که باتری ها در قالب وسایل خطر ناک برای محیط زیست هستند. اما آیا تا به حال به این مور توجه کردید که آیا علاوه بر اینکه به محیط زیست صدمه وارد میکنند، قادر به آسیب زدن جدی به انسان نیز هستند؟ سوال دوم اینکه برای آسیب کمتر دستگاههای الکترونیکی با چه نوع باتری را انتخاب کنیم؟
برای یافتن این پاسخ ویدیو زیر را با هم تماشا کنیم.