نیازمندیها

ردیف عنوان حداقل تحصیلات جنسیت سابقه شرایط
۱ برنامه‌نویس #C کارشناسی
کامپیوتر / IT
مرد/زن ۳ مسلط به زبان برنامه‌نویسی #C
مسلط به MVC
۲ کارشناس بازاریابی و فروش کارشناسی
مدیریت / صنایع / IT
مرد/زن ۲ تسلط به مفاهیم بازاریابی و توسعه بازار
مهارت مذاکره و شم تجاری مناسب
مهارت رهبری و مدیریت منابع انسانی
۳ سرپرست تولید کارشناسی
الکترونیک/برق
مرد/زن ۲
تسلط به مشکل یابی بردهای الکترونیکی
تسلط به سرپرستی افراد زیرمجموعه
۴ تکنیسن تولید کاردانی
الکترونیک/برق
مرد/زن ۱ آشنا به مونتاژ بردهای الکترونیکی
۵ مسئول دفتر زن ۱ مهارت مذاکره – تایپ و امور دفتری

 

شرایط عمومی استخدام

• معتقد به دین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور؛
• التزام به قانون اساسی و سایر قوانین موضوعۀ جمهوری اسلامی ایران؛
• رعایت شئونات اسلامی و حجاب در محیط کار؛
• نداشتن سابقۀ همکاری و عضویت در سایر گروه‎های غیرقانونی؛
• نداشتن اعتیاد به مواد مخدر؛
• نداشتن سوء پیشینۀ کیفری و عدم اشتهار به موارد غیراخلاقی؛
• نداشتن منع استخدامی از نظر خدمت وظیفۀ عمومی؛
• نداشتن تعهد خدمت و رابطۀ استخدامی در سایر شرکت‎ها و موسسات؛
• برخورداری از سلامت جسمانی برای انجام وظایف محوله با توجه به شغل استخدامی مورد نظر؛
• قبول تعهد خدمت در محل تعیین‎شده از طرف شرکت.