بیوگرافی شرکت تایوانی ایپتک

شرکت Global Aiptek Corp به عنوان شرکت پیشرو در تکنولوژی پروژکتورهای کوچک و تصویربرداری دیجیتال، جدیدترین پروژکتورهای موبایلی خود را برای ورود به بازار، معرفی کرد. به گزارش کلیک – شرکت  Global Aiptek Corp (GAC) زیرمجموعه شرکت Aiptek International است بیشتر…