آینده‌ی تلفن‌های هوشمند(Smart Phone) قسمت اول

برای یک گیک واقعی و خوره‌ی تکنولوژی تنها یک چیز می‌تواند جالب‌تر از اخبار جدیدترین گجت‌ها  و تکنولوژی‌های به کار رفته در آن‌ها باشد: تکنولوژی‌های آینده‌!  قصد داریم در هیرتاش خبر طی مجموعه‌ای ۴ قسمتی شما را با آینده‌ی تکنولوژی‌های بیشتر…