هدست واقعیت ترکیبی فوق پیشرفته با قیمت ۳۰۰۰$

این روزها با پیشرفت تکنولوژی و ساخت لنزهای متنوع، موجب پیدایش مفهومی به نام تصاویر ۳ بعدی شده است. دارا بودن بعد سوم که همان عمق تصاویر می باشد برای همگان جالب توجه می باشد و همین باعث ساخت دستگاه بیشتر…