همه چیز راجع به ژل سیلیکا و کاربردش در زندگی

شاید تا بحال اسم سیلیکا ژل را نشنیده باشید اما مطمئنا بارها بسته های آنرا در محصولات نو خریداری شده دیده اید. بسته هایی کوچک که فقط بعنوان رطوبت گیر میشناختیم، اما آیا فقط رطوبت گیر هستند؟ خب اگر جوابتون بیشتر…