پاور بانک تبلیغاتی یکی از جدید ترین محصولات تبلیغاتی است که در نوع خود از محصولات بسیار جذاب میباشد، حتما شما هم بسیار پیش آمده که در خارج از محل کار و یا منزل شارژ موبایل تان تمام شده باشد، حتما این فکر که اگر یک پاوربانک همراه داشتید این اتفاق برایتان نمی افتاد از سرتان گذشته. حالا به این فکر کتید که در چنین شرایطی اگر پاوربانک تبلیغاتی شما به عنوان یک نجات دهنده در کنار مشترینتان که در شرایط مشابه قرار گرفته اند چه تاثیر پررنگی در ذهنشان میگذارد

شرکت هیرتاش ارتباط اولین تولیدکننده پاوربانکهایی با باطری لیتیوم پلیمر فوجی آلمان، آماده شخصی سازی پاوربانک های تبلیغاتی برای ایجاد یک حس خوب در ذهن مشتریانتان میباشد، برای انتخاب بهترین پاور بانک با مشاوران ما تماس بگیرید…

همچنین شما میتوانید از پکیجهای آماده ای که توسط پرسنل واحد بازرگانی آماده شده است نیز استفاده نمائید: (این لیست در حال به روز رسانی میباشد؛ بنابرین خوشحال خواهیم شد تا در روزهای آتی نیز به این صفحه مراجعه فرمائید تا پکیجهای بیشتری را مشاهده نمائید)

 

 

پکیج های هدیه اقتصادی

پکیج شماره ۱ – پاوربانک وگر ۵۰۰۰ میلی آمپر   پکیج شماره ۲ – پاوربانک وگر ۵۰۰۰ میلی آمپر
 
شرح قیمت جشنواره سود شما   شرح قیمت جشنواره سود شما

پکیج ۳۰ عددی پاوربانک ۵۰۰۰ میلی آمپری وگر مدل VP-0409 یک پکیج اقتصادی با تعداد ۳۰ عدد پاوربانک میباشد که برای اشخاص و مشاغل کوچک آماده شده است و با خرید این پکیج و در صورت تمایل، لوگوی مجموعه شما نیز بصورت رایگان روی پاوربانک حک خواهد شد.

مشخصات محصول

       

پکیج ۵۰ عددی پاوربانک ۵۰۰۰ میلی آمپری وگر مدل VP-0409 یک پکیج اقتصادی با تعداد ۵۰ عدد پاوربانک میباشد که برای اشخاص و مشاغل کوچک آماده شده است و با خرید این پکیج و در صورت تمایل، لوگوی مجموعه شما نیز بصورت رایگان روی پاوربانک حک خواهد شد.

مشخصات محصول

     
پکیج شماره ۳ – پاوربانک وگر ۵۰۰۰ میلی آمپر   پکیج شماره ۴ – پاوربانک وگر ۵۰۰۰ میلی آمپر
 
شرح قیمت جشنواره سود شما   شرح قیمت جشنواره سود شما

پکیج ۳۰ عددی پاوربانک ۵۰۰۰ میلی آمپری وگر مدل X50 یک پکیج اقتصادی با تعداد ۳۰ عدد پاوربانک میباشد که برای اشخاص و مشاغل کوچک آماده شده است و با خرید این پکیج و در صورت تمایل، لوگوی مجموعه شما نیز بصورت رایگان روی پاوربانک حک خواهد شد.

مشخصات محصول

       

پکیج ۵۰ عددی پاوربانک ۵۰۰۰ میلی آمپری وگر مدل X50 یک پکیج اقتصادی با تعداد ۵۰ عدد پاوربانک میباشد که برای اشخاص و مشاغل کوچک آماده شده است و با خرید این پکیج و در صورت تمایل، لوگوی مجموعه شما نیز بصورت رایگان روی پاوربانک حک خواهد شد.

مشخصات محصول

     

 

پکیج شماره ۵ – پاوربانک وگر ۶۰۰۰ میلی آمپر   پکیج شماره ۶ – پاوربانک وگر ۶۰۰۰ میلی آمپر
 
شرح قیمت جشنواره سود شما   شرح قیمت جشنواره سود شما

پکیج ۳۰ عددی پاوربانک ۶۰۰۰ میلی آمپری وگر مدل VP-0511 یک پکیج اقتصادی با تعداد ۳۰ عدد پاوربانک میباشد که برای اشخاص و مشاغل کوچک آماده شده است و با خرید این پکیج و در صورت تمایل، لوگوی مجموعه شما نیز بصورت رایگان روی پاوربانک حک خواهد شد.

مشخصات محصول

       

پکیج ۵۰ عددی پاوربانک ۶۰۰۰ میلی آمپری وگر مدل VP-0511 یک پکیج اقتصادی با تعداد ۵۰ عدد پاوربانک میباشد که برای اشخاص و مشاغل کوچک آماده شده است و با خرید این پکیج و در صورت تمایل، لوگوی مجموعه شما نیز بصورت رایگان روی پاوربانک حک خواهد شد.

مشخصات محصول

     
پکیج شماره ۷ – پاوربانک وگر ۵۰۰۰ میلی آمپر   پکیج شماره ۸ – پاوربانک وگر ۵۰۰۰ میلی آمپر
   
شرح قیمت جشنواره سود شما   شرح قیمت جشنواره سود شما

پکیج ۳۰ عددی پاوربانک ۵۰۰۰ میلی آمپری وگر مدل X52 یک پکیج اقتصادی با تعداد ۳۰ عدد پاوربانک میباشد که برای اشخاص و مشاغل کوچک آماده شده است و با خرید این پکیج و در صورت تمایل، لوگوی مجموعه شما نیز بصورت رایگان روی پاوربانک حک خواهد شد.

مشخصات محصول

       

پکیج ۳۰ عددی پاوربانک ۵۰۰۰ میلی آمپری وگر مدل VP-0506 یک پکیج اقتصادی با تعداد ۳۰ عدد پاوربانک میباشد که برای اشخاص و مشاغل کوچک آماده شده است و با خرید این پکیج و در صورت تمایل، لوگوی مجموعه شما نیز بصورت رایگان روی پاوربانک حک خواهد شد.

مشخصات محصول

     

 

پکیج شماره ۹ – پاوربانک وگر ۱۰۰۰۰ میلی آمپر   پکیج شماره ۱۰ – پاوربانک وگر ۱۰۰۰۰ میلی آمپر
 
شرح قیمت جشنواره سود شما   شرح قیمت جشنواره سود شما

پکیج ۲۰ عددی پاوربانک ۱۰۰۰۰ میلی آمپری وگر مدل VP-1008 یک پکیج اقتصادی با تعداد ۲۰ عدد پاوربانک میباشد که برای اشخاص و مشاغل کوچک آماده شده است و با خرید این پکیج و در صورت تمایل، لوگوی مجموعه شما نیز بصورت رایگان روی پاوربانک حک خواهد شد.

مشخصات محصول

       

پکیج ۵۰ عددی پاوربانک ۱۰۰۰۰ میلی آمپری وگر مدل VP-1008 یک پکیج اقتصادی با تعداد ۵۰ عدد پاوربانک میباشد که برای اشخاص و مشاغل کوچک آماده شده است و با خرید این پکیج و در صورت تمایل، لوگوی مجموعه شما نیز بصورت رایگان روی پاوربانک حک خواهد شد.

مشخصات محصول

     
پکیج شماره ۱۱ – پاوربانک وگر ۱۰۰۰۰ میلی آمپر   پکیج شماره ۱۲ – پاوربانک وگر ۱۰۰۰۰ میلی آمپر
 
شرح قیمت جشنواره سود شما   شرح قیمت جشنواره سود شما

پکیج ۵۰ عددی پاوربانک ۱۰۰۰۰ میلی آمپری وگر مدل VP-1056 یک پکیج اقتصادی با تعداد ۳۰ عدد پاوربانک میباشد که برای اشخاص و مشاغل کوچک آماده شده است و با خرید این پکیج و در صورت تمایل، لوگوی مجموعه شما نیز بصورت رایگان روی پاوربانک حک خواهد شد.

مشخصات محصول

       

پکیج ۲۰ عددی پاوربانک ۱۰۰۰۰ میلی آمپری وگر مدل VP-1056 یک پکیج اقتصادی با تعداد ۲۰ عدد پاوربانک میباشد که برای اشخاص و مشاغل کوچک آماده شده است و با خرید این پکیج و در صورت تمایل، لوگوی مجموعه شما نیز بصورت رایگان روی پاوربانک حک خواهد شد.

مشخصات محصول

     

 

پکیج شماره ۱۳ – پاوربانک وگر ۱۰۰۰۰ میلی آمپر   پکیج شماره ۱۴ – پاوربانک وگر ۱۰۰۰۰ میلی آمپر
 
شرح قیمت جشنواره سود شما   شرح قیمت جشنواره سود شما

پکیج ۵۰ عددی پاوربانک ۱۰۰۰۰ میلی آمپری وگر مدل VP-1056 یک پکیج اقتصادی با تعداد ۵۰ عدد پاوربانک میباشد که برای اشخاص و مشاغل کوچک آماده شده است و با خرید این پکیج و در صورت تمایل، لوگوی مجموعه شما نیز بصورت رایگان روی پاوربانک حک خواهد شد.

مشخصات محصول

       

پکیج ۳۰ عددی پاوربانک ۱۰۰۰۰ میلی آمپری وگر مدل VP-1053 یک پکیج اقتصادی با تعداد ۳۰ عدد پاوربانک میباشد که برای اشخاص و مشاغل کوچک آماده شده است و با خرید این پکیج و در صورت تمایل، لوگوی مجموعه شما نیز بصورت رایگان روی پاوربانک حک خواهد شد.

مشخصات محصول

     
پکیج شماره ۱۵ – پاوربانک وگر ۱۰۰۰۰ میلی آمپر   پکیج شماره ۱۶ – پاوربانک وگر ۱۰۰۰۰ میلی آمپر
 
شرح قیمت جشنواره سود شما   شرح قیمت جشنواره سود شما

پکیج ۵۰ عددی پاوربانک ۱۰۰۰۰ میلی آمپری وگر مدل VP-1018 یک پکیج اقتصادی با تعداد ۵۰ عدد پاوربانک میباشد که برای اشخاص و مشاغل کوچک آماده شده است و با خرید این پکیج و در صورت تمایل، لوگوی مجموعه شما نیز بصورت رایگان روی پاوربانک حک خواهد شد.

مشخصات محصول

       

پکیج ۲۰ عددی پاوربانک ۱۰۰۰۰ میلی آمپری وگر مدل VP-1056 یک پکیج اقتصادی با تعداد ۲۰ عدد پاوربانک میباشد که برای اشخاص و مشاغل کوچک آماده شده است و با خرید این پکیج و در صورت تمایل، لوگوی مجموعه شما نیز بصورت رایگان روی پاوربانک حک خواهد شد.

مشخصات محصول