استخدام

نیازمندیها

ردیف عنوان حداقل تحصیلات جنسیت سابقه شرایط تعداد
۱ فروشنده دیپلم مرد/زن ۵ مهارت در فروش کالاهای الکترونیک و کامپیوتر ۳
۲ کارشناس بازاریابی و فروش کارشناسی
مدیریت / صنایع / IT
مرد/زن ۱ تسلط به مفاهیم بازاریابی و توسعه بازار
مهارت مذاکره و شم تجاری مناسب
مهارت رهبری و مدیریت منابع انسانی
۲
۳ سرپرست تولید کارشناسی
الکترونیک/برق
مرد/زن ۵
تسلط به مشکل یابی بردهای الکترونیکی
تسلط به سرپرستی افراد زیرمجموعه
۰
۴ تکنیسن تولید کاردانی
الکترونیک/برق
مرد/زن ۱ آشنا به مونتاژ بردهای الکترونیکی ۰
۵ مسئول دفتر زن ۱ مهارت مذاکره – تایپ و امور دفتری ۰

شرایط عمومی استخدام

• معتقد به دین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور؛
• التزام به قانون اساسی و سایر قوانین موضوعۀ جمهوری اسلامی ایران؛
• رعایت شئونات اسلامی و حجاب در محیط کار؛
• نداشتن سابقۀ همکاری و عضویت در سایر گروه‎های غیرقانونی؛
• نداشتن اعتیاد به مواد مخدر؛
• نداشتن سوء پیشینۀ کیفری و عدم اشتهار به موارد غیراخلاقی؛
• نداشتن منع استخدامی از نظر خدمت وظیفۀ عمومی؛
• نداشتن تعهد خدمت و رابطۀ استخدامی در سایر شرکت‎ها و موسسات؛
• برخورداری از سلامت جسمانی برای انجام وظایف محوله با توجه به شغل استخدامی مورد نظر؛
• قبول تعهد خدمت در محل تعیین‎شده از طرف شرکت.