باتریپک اینجنیکو

شرکت هیرتاش ارتباط در راستای تامین باتری دستگاههای کارتخوان (POS)اقدام به واردات و تولید برخی از مدلها نموده است که در این راستا افتخار عقد قرارداد جهت فروش باتریهای اینجنیکو Ingenico را با مدلهای ذیل دارد:

ردیف

مدل

ولتاژ

ظرفیت

mAh

نوع

تصویر

۱

Ingenico IWL220, iWL250, iWL250 Bluetooth, iWL250 GPRS, iWL220 GPRS, 295006044, F26401964

۳,۷۷

۲۲۰۰

Li-ion

اینجنیکو

۲

Ingenico i7780,SEN723575G103

۷,۴۷

۱۸۰۰

Li-ion

اینچنیکو

۳

Ingenico EFT930, Sagem EFT-930P EFT-930G EFT930B

۳٫۷۷

۱۷۰۰

Li-ion

۴

Ingenico i7910, i7810, SEN723575E103

۷٫۴۷

۱۸۰۰

Li-ion