گواهینامه بین المللی RoHS چیست؟

Restriction of Hazardous Substances (RoHS) محدودیت از مواد خطرناک این دایرکتیو در فوریه سال ۲۰۰۳ توسط اتحادیه اروپا به تصویب رسید واز۱ ژوئیه ۲۰۰۶ لازم الاجرا گردید . این دایرکتیو استفاده از شش مواد خطرناک که در تولید انواع مختلف بیشتر…