باتریپک پکس

شرکت هیرتاش ارتباط در راستای تامین باتری دستگاههای کارتخوان (POS)اقدام به واردات و تولید برخی از مدلها نموده است که در این راستا افتخار عقد قرارداد جهت فروش باتریهای پکس PAX را با مدلهای ذیل دارد:

ردیف

مدل

ولتاژ

ظرفیت
mAh

نوع

تصویر

۱

Pax S90,B90,25B1001

۷٫۴

۱۸۰۰mAh

Li-ion

پکس